Co trzeci senior spłacił zobowiązania finansowe dzięki rencie dożywotniej

Seniorzy PITPrawie 83 proc. seniorów ocenia swoją sytuację finansową jako przeciętną, złą lub bardzo złą – tak wynika z najnowszego badana opinii zrealizowanego przez Fundusz Hipoteczny DOM*. Ponad 60 proc. emerytów zainteresowało się ofertą renty dożywotniej właśnie z powodu sytuacji finansowej. Na drugim miejscu (52 proc.) znalazła się sytuacja rodzinna: brak spadkobierców, złe relacje w rodzinne, samotność. Ponad 73 proc. osób starszych przyznaje, że czuje się samotna, a 36 proc. z nich nie może liczyć na niczyją pomoc. Najczęściej pomaga im sąsiadka, koleżanka, opiekunka, rzadziej rodzina (tylko 8 proc.). Kim są osoby korzystające z renty dożywotniej? Co spowodowało, że zdecydowały się na to rozwiązanie? Czy są z niego zadowolone?    

Polskie społeczeństwo starzeje się najszybciej w Unii Europejskiej. Z danych GUS wynika, że liczba emerytów w pierwszym półroczu 2016 zaczęła zbliżać się do 9 mln. W swoich prognozach GUS, zakłada, że w 2050 r. aż 32,7 proc. społeczeństwa stanowić będą osoby powyżej 60. roku życia. Już teraz seniorom brakuje na podstawowe potrzeby, a ich sytuacja z roku na rok się pogarsza. Potwierdzają to wyniki badania opinii przeprowadzonego w lutym 2017 roku przez Fundusz Hipoteczny DOM.

Seniorzy nie mają łatwo

Niskie emerytury, wydatki przekraczające możliwości finansowe, powszechna samotność – z takimi problemami boryka się większość seniorów w Polsce. Z badania Funduszu Hipotecznego DOM wynika, że prawie 83 proc. seniorów ocenia swoją sytuację finansową jako przeciętną, złą lub bardzo złą. Nie bez przyczyny. Największą grupę respondentów stanowią osoby, których miesięczny dochód netto wynosi 1201-1600 zł. Przeważającą część swoich pieniędzy seniorzy przeznaczają na leki i bieżące opłaty. Jakość życia osób starszych pozostawia wiele do życzenia – seniorów nie stać na przyjemności takie jak: teatr, kino, ubrania czy kosmetyki. Najczęstszą rozrywką, jaką wskazują respondenci jest oglądanie telewizji (ok. 62 proc.), czytanie książek, gazet, spacery. Trudna sytuacja finansowa i pogłębiające się wykluczenie z życia społecznego, to niejedyne bolączki emerytów. Ponad 73 proc. osób starszych jest samotna. Jednocześnie, 36 proc. z nich nie może liczyć na niczyją pomoc. Seniorzy są wspierani są przez sąsiadów oraz koleżanki i kolegów (35 proc.) oraz opiekunki (10 proc.) a przez rodzinę tylko 8,27 proc. z nich.

Dlaczego emeryci decydują się na rentę dożywotnią?

Aż 61 proc. seniorów zainteresowało się ofertą Funduszu Hipotecznego DOM z powodu złej sytuacji finansowej. Ponad połowa (52 proc.) przyznała, że na decyzję o zawarciu umowy renty dożywotniej miała również sytuacja rodzinna: brak spadkobierców, złe relacje w rodzinie, samotność. Ponad 30 proc. badanych Klientów Funduszu Hipotecznego DOM stanowią wdowy lub wdowcy, ponad 20 proc. osoby rozwiedzione oraz panny i kawalerowie (23 proc.). – Blisko 40 proc. ankietowanych przyznało, że zawarło umowę z naszą firmą, ponieważ chciało spłacić zobowiązania finansowe. Ponad połowa z tych osób miała kredyt w banku (57 proc.), pożyczkę (30 proc.) lub zaległości w czynszu (10 proc.). – mówi Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM. Na co respondenci chcieliby przeznaczyć rentę dożywotnią? Przede wszystkim na opłaty bieżące (50 proc.) oraz leki i leczenie. Czy są zadowoleni z tego rozwiązania? Aż 57 proc. seniorów oceniło współpracę z Funduszem Hipotecznym DOM jako celującą, a ponad 30 proc. jako bardzo dobrą lub dobrą. Ponad połowa poleciłaby tę współpracę swoim znajomym.  


*Badanie opinii przeprowadzone w lutym 2017 roku wśród Klientów Funduszu Hipotecznego DOM.

Liczba badanych: 134 os.

***

Grupa Kapitałowa Funduszu Hipotecznego DOM jest liderem na rynku hipoteki odwróconej w Polsce. Czym charakteryzuje się hipoteka odwrócona? Przede wszystkim odciąża finansowo, zapewniając comiesięczną rentę hipoteczną. Dodatkowe środki pieniężne wspierają domowy budżet, pozwalają gromadzić oszczędności i przywracają poczucie stabilności i bezpieczeństwa. Nie bez powodu „bezpieczeństwo” jest słowem kluczowym, ponieważ hipoteka odwrócona to rozwiązanie finansowe oparte na zasadach prawnych określonych kodeksem cywilnym, które gwarantują Seniorowi, iż otrzyma On świadczenia. Do spełnienia tej gwarancji niezbędny jest też wiarygodny i rzetelny partner. Na takie miano od wielu lat skutecznie pracuje Fundusz Hipoteczny DOM.

Zapewnianie bezpieczeństwa Klientom to podstawowy cel Funduszu. Dlatego dba o stabilność finansową spółki, która pozwala terminowo realizować wypłaty rent hipotecznych (już od połowy 2009 roku) oraz zbiera kapitał na kolejne lata. Również z tego powodu w 2012 roku Fundusz Hipoteczny DOM zadebiutował na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, jako lider rynku hipoteki odwróconej.

Współcześni seniorzy, Polska 2017

Seniorka 1Bujany fotel, ogródek i wnuki? Jeśli tak sobie wyobrażamy wymarzoną przez naszych rodziców emeryturę, to jesteśmy w błędzie, bo z perspektywy współczesnych polskich seniorów wygląda to zgoła odmiennie. Badanie „Współcześni seniorzy, Polska 2017”, przeprowadzone na zlecenie Senior Apartments ukazuje zmiany, jakie zachodzą w postawach Polaków w wieku 65+. Te zmiany uwidaczniają się najmocniej, kiedy odpowiedzi seniorów zostaną zestawione z odpowiedziami na te same pytania zadane pokoleniu ich dorosłych dzieci. O ile czterdziestolatkowie wciąż trwają w tradycyjnych wyobrażeniach o spokojnej starości, to sami seniorzy udowadniają, że ich aspiracje i plany na najbliższe lata, to coś więcej niż wspomniany wygodny fotel, kapcie i pielenie grządek.

Seniorzy, którzy wchodzą w tzw. „trzeci wiek”, czyli osoby w wieku 65+ mają przed sobą jeszcze wiele lat życia, a przede wszystkim nie czują się jeszcze starzy. To zasadnicza różnica w stosunku do naszych utrwalonych wyobrażeń o roli babć i dziadków. Do niedawna wiek senioralny oznaczał życie bieżącą chwilą, w krótkiej perspektywie i bez planów na przyszłość. Obecni seniorzy mają przed sobą, perspektywę co najmniej 20 lat życia. Dla wielu emerytura jest pierwszym okresem, kiedy będąc w stabilnej sytuacji materialnej, mogą skupić się na sobie i swoich planach. Pewien kłopot polega tylko na tym, że reszta społeczeństwa, w tym ich własne dorosłe dzieci, nie dostrzega ogromu zmian, jakie zachodzą w sferze aspiracji i potrzeb coraz nowocześniejszych seniorów. Prawda jest też taka, że i sami seniorzy nie są wolni od stereotypowych wyobrażeń co do swoich zobowiązań wobec dzieci.

Stereotyp nr 1. Dziadkowie są najszczęśliwsi, zajmując się wnukami

W pewnym momencie naszego życia, nasza mama i tata stają się babcią i dziadkiem. Jednym słowem w rodzinie pojawiają się wnuki. Dorosłe dzieci są przekonane, że dla ich rodziców największą przyjemnością na emeryturze, jest czas spędzany z wnukami. Tak sądzi 24,4% dzieci seniorów, dzięki czemu opieka nad wnukami uplasowała się na pierwszym miejscu wśród najprzyjemniejszych aspektów życia na emeryturze wymienianych przez młodsze pokolenie. A co na to sami seniorzy? Wnuki owszem kochają i czas z nimi spędzony jest dla nich ważny, ale spontanicznie na pytanie, co lubią w swoim życiu seniora, opiekę nad wnukami wymieniło tylko 12,4% seniorów, czyli… o połowę mniej od swoich dzieci! Co zatem lubią bardziej? Przede wszystkim cenią sobie wolny czas (14,8%), lekturę (12,8%) czy realizację własnych zainteresowań (9,2%).

Stereotyp nr 2. Emerytura to nuda i bezczynność

Okazuje się, że seniorzy nie obawiają się nadmiaru wolnego czasu i nudy tak bardzo, jak się ich dzieciom wydaje. Dzieci dwa razy częściej wskazywały ten aspekt emerytury, jako jej istotny mankament. Co zatem seniorzy zamierzają robić na emeryturze? Rozwijać się! Na hasło „na emeryturze chciałabym/chciałbym nadal się rozwijać” zdecydowanie „tak” odpowiedziało blisko 40% seniorów. O takiej potrzebie seniorów i to tak mocno zaakcentowanej wiedziało niespełna 20% ich dzieci. Wygląda na to, że nie doceniamy pokolenia 65+. Najwyraźniej seniorzy wcale nie mają zamiaru popaść w „stereotypową” bezczynność, czy żyć jedynie życiem swoich dzieci i wnuków. Pojęcie „rozwijać się” jest bardzo pojemne. Może oznaczać studia na uniwersytecie trzeciego wieku, podróżowanie, zawieranie nowych znajomości, wspólne wyjścia do kina i teatru oraz inne, mniej typowe i do tej pory niezrealizowane pasje. W każdym przypadku oznacza to jednak, że chcieliby przede wszystkim zrobić coś dla siebie samych.

Stereotyp nr 3. Powinnością rodzica jest wspierać finansowo swoje dorosłe dzieci

Okazuje się, że sami seniorzy również wpadają w pułapkę stereotypowych wyobrażeń o swoich powinnościach względem młodszego pokolenia. Przeważająca większość, bo ponad 68% seniorów jest zdania, że mają obowiązek pomagać dzieciom. Tymczasem dzieci… wcale aż tak bardzo tego od nich nie oczekują! Jedynie niespełna 20%, czyli mniej niż co piąty czterdziesto- czy pięćdziesięciolatek jest zdania, że wsparcie finansowe ze strony rodziców wpisuje się w tradycyjne międzypokoleniowe zobowiązania. Na pytanie, jak emeryt powinien wykorzystać zgromadzony przez całe życie majątek, aż 76% dzieci odpowiada bez wahania „na własne potrzeby”. Póki co jedynie 1/3 seniorów jest gotowa postawić swoje potrzeby (finansowe) na pierwszym planie, stawiając na samorealizację. Jednak stosunkowo duży odsetek wahających się seniorów (26,8%), tzn. tych, którzy nie mają pewności, co należy w takiej sytuacji zrobić, pozwala postawić tezę, że znajdujemy się w przełomowym momencie, kiedy przewartościowaniu ulegają dotychczasowe wzorce zachowań, a seniorzy wybijają się na niezależność.

Badanie „Współcześni seniorzy, Polska 2017” dostarcza znacznie więcej danych, pokazujących jak mocno trwamy w utrwalonych tradycją wyobrażeniach o pokoleniu 65+Nie dostrzegamy, że potrzeby i aspiracje seniorów ewoluują na naszych oczach. To coraz bardziej aktywna grupa społeczna, coraz bardziej świadoma, że podobnie, jak w innych krajach Europy, będzie miała wpływ na rynek produktów i usług. Seniorzy potrzebują dobrze sprofilowanej oferty: jeśli smartphone to z czytelnym dużym ekranem, jeśli podróże, to niskopodłogowymi autokarami, jeśli mieszkanie, to bez barier architektonicznych, gwarantujące dostęp do szerokiego wachlarza usług, niezależność i bezpieczeństwo.

W materiale wykorzystano dane pochodzące z badania „Współcześni seniorzy, Polska 2017” przeprowadzonego przez Biostat na zlecenie firmy Senior Apartments, w styczniu 2017 (badanie zrealizowane metodą CATI na ogólnopolskiej próbie 500 respondentów: 250 osób w wieku 65+ i 250 osób w wieku 40-59 lat).

Dzień Kobiet dla babci, mamy i wnuczki

Klub SenioraWarsztaty kosmetyczne, tworzenie mapy marzeń, a także wykład profesjonalnej dietetyczki – na to wszystko mogą liczyć panie, które wezmą udział w Dniu Kobiet organizowanym przez Klub Seniora Angel Care. Wstęp wolny.

Podczas spotkania, które odbędzie się w środę, 8 marca 2017 r., uczestniczki będą mogły dowiedzieć się m.in. jak pielęgnować dłonie oraz w jaki sposób zmieniać swoją dietę w zależności od wieku. Natomiast podczas warsztatów artystycznych nauczą się, jak tworzyć własną mapę marzeń.

–  Przygotowaliśmy ciekawe zajęcia dla wszystkich przedstawicielek płci pięknej, dla których niezwykle ważne jest nie tylko dbanie o zdrowie, ale również o urodę i doskonałe samopoczucie. Liczymy na to, że z naszego zaproszenia skorzystają panie w każdym wieku i wszystkie znajdą tu dla siebie coś interesującego. Zapraszamy seniorki z koleżankami, córkami i wnuczkami – mówi Michał Kowalski, dyrektor Centrum Seniora Angel Care.

Początek spotkania zaplanowano na godz. 9.30.

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.  Wystarczy zadzwonić i zapisać się pod numerem telefonu: 506 919 332. 

Liczba miejsc ograniczona.

Szczegółowy program:

9:30-12:00 - wykład i warsztaty pod okiem kosmetyczki Michaliny Pożarowskiej  - głównym tematem będzie pielęgnacja dłoni
12:15-13:30 - warsztaty artystyczne, podczas których uczestniczki stworzą Mapy Marzeń
14:00-15:00 - wykład  dietetyczki Małgorzaty Talagi – Dumy pt. "Dieta dla kobiet" - o zmianach w diecie kobiet w różnych etapach ich życia

Klub Seniora Angel Care to miejsce, w którym spotykają się aktywne, starsze osoby pragnące interesująco spędzać czas. Specjalnie dla nich organizowane są zajęcia podnoszące ich sprawność fizyczną m.in. „Zdrowe plecy”, „Poranny stretching”, „Rozćwiczony senior”, Ćwiczenia obwodowe” „Pilates dynamiczny” oraz „Bodybuilding”. Nie brakuje też zajęć gimnastyki umysłu, takich jak „Trening mózgu” (w tym spotkania z gośćmi specjalnymi czy turnieje scrabble). Działają tu także kluby zainteresowań: poetycki, podróżnika, włóczki i drutów czy karciany (w jego ramach organizowany jest kurs brydża dla początkujących oraz zaawansowanych). Do Klubu należy już ponad 200 osób. Wszystkie zajęcia są bezpłatne.

Klub Seniora Angel Care zaprasza codziennie od godz. 9.15 do godz. 18.00. 

Nowe Centrum Opieki Paliatywnej we Wrocławiu

Właśnie otwarto nowe Centrum Opieki Paliatywnej we Wrocławiu, które zapewnia miejsce dla 20 pacjentów oraz wsparcie dla najbliższych. Stanowi niezależną część funkcjonującego kompleksu Angel Care przy ul. Dyrekcyjnej. Ośrodek stara się o kontrakt z NFZ. W Centrum Opieki Paliatywnej Angel Care do dyspozycji pacjentów są pokoje jedno- i dwuosobowe, każdy z bezpośrednim dostępem do łazienki, jak również sala dziennego pobytu, gabinety terapii indywidualnych i dostęp do ogrodu.

Czytaj więcej...

Bóle kręgosłupa

Ból kręgosłupa to współcześnie najczęściej występująca dolegliwość dotykająca ok. 80 proc. populacji już powyżej 40-ego roku życia. Występowanie bólu zwłaszcza dolnego odcinka kręgosłupa przyczynia się do ograniczenia możliwości ruchowych i codziennej aktywności.

Czytaj więcej...

Dzień Babci i dziadka

Bycie babcią czy dziadkiem to zupełnie nowa rola w życiu, w której jesteśmy zmuszeni się odnaleźć. Bez znaczenia jest to, czy jej oczekiwaliśmy, czy nas zaskoczyła, zawsze stajemy w obliczu nowego. Już nie jesteśmy tylko rodzicami, stajemy się zupełnie kimś innym w oczach małego człowieka.

Czytaj więcej...

Starszych osób w Polsce przybywa

W ramach projektu „ShapingOur Age” w Wielkiej Brytanii zapytano osoby powyżej 65 roku życia o to, jak myślą, że są postrzegane przez resztę społeczeństwa. Ponad 60% uważało, że jako ciężar, a ponad 50% – że starsi ludzie są całkowicie ignorowani. Z bagatelizowaniem lub pomijaniem potrzeb osób starszych mamy do czynienia cały czas.

Czytaj więcej...

Noworocznych postanowienia

Z badania przeprowadzonego przez SW Research wynika, że co trzeci Polak deklaruje, że wraz z nowym rokiem zacznie się odchudzać. Wiele z tych postanowień nie przetrwa jednak próby czasu. Winą obarczamy nasze lenistwo. – To jednak nie zawsze prawda. Należy wsłuchać się w swoje geny.

Czytaj więcej...